Accións

ACCIÓNS DE RECUPERACIÓN

Tal como se establece na Axenda Urbana de Santiago de Compostela, as concas dos río Sar e Sarela considéranse zonas de oportunidade para a transformación da cidade e constitúen un espazo cun gran potencial, tanto natural como cultural e social.

No marco deste proxecto levarase a cabo as seguintes accións:

1

Estabilización das marxes do río

mellorando a consolidación das beiras mediante sistemas que eviten a súa erosión e recuperando a vexetación de ribeira con métodos naturais como o “Palmiter”.

2

Restauración de achegas hídricas

Depurando a auga drenada desde as infraestruturas viarias próximas á área de intervención.

3

Implantación e recuperación de vexetación de ribeira

Ampliación do bosque e aumento da biodiversidade co consecuente aumento dos beneficios ecosistémicos.

4

Xestión do arboredo

Favorecer o desenvolvemento de exemplares singulares e o control da vexetación invasora de cara a evitar que colonice a contorna.

5

Mellora e conservación do Carballo de Conxo

Se procederá á descompactación do terreo no que se atopa, achegando substrato, acolchando (muclh) e liberando competencia de árbores próximas.

6

Recuperación do antigo leito do regacho de Chaián

Desviado nas obras do ferrocarril.

7

Potenciación da diversidade faunística

En xeral de toda a biodiversidade, creando elementos para a participación e a implicación cidadá (caixas niño, observatorios de aves, hoteis de insectos, comedeiros…)

8

Accións transversais

Mediante plans de gobernanza e plans de comunicación, fomenten as decisións consensuadas e a achega de entidades afectadas, a información aberta e transparente que favorece a implicación cidadá e o número de persoas involucradas no proxecto. Trátase de mellorar e aumentar o coñecemento da poboación sobre os servizos ecosistémicos do espazo fluvial.